דף הבית
אודות העמותה
זכות השיבה
אודות הכפר
פעילויות
עדויות
תרבות ואמנות
מאמרים
סרטים
תמונות
ספר אורחים
צור קשר
ערבית
English

עקירתו של כרם זיתים מאדמת הכפר


כאן היו עצי הזית
עיתון אלסינארה - צילום זיאד למעדי


עמותת בני סוחמאתא: עקירתו של כרם זיתים מאדמת הכפר העקור סוחמאתא מהווה פגיעה חמורה בזכות הקניין - זכות הבעלות לעצי הזית - של תושבי סוחמאתא

"עקירתם של עצי זית אלה, מעוררת זעם גדול ורגשות מחאה עזים בקרב צאצאי משפחת סלים המכובדת, ובקרב כלל תושבי סוחמאתא. עמותת בני סוחמאתא וכלל העקורים מבני הכפר דורשים לשים קץ למדיניות הממשלה הגזענית, ופונים אל מנהיגי המדינה באמרם: "הצלחתם להרוס את סוחמאתא, לגנוב את אבניה המסותתות, לשנות את תוואיה, לטמא את המקומות הקדושים שלה, לעקור את כרמי הזית שלה ולהקים התנחלויות על אדמתה, אך אינכם יכולים לפגוע בדבקותנו בזכות השיבה שלנו לאדמתנו ורכושנו, יארך הזמן ככל שיארך " דברים אלה מופיעים בגילוי דעת אותו פרסמה עמותת בני סוחמאתא , יום ד' האחרון (22.11.2006) שכותרתו: "המשך ההתקפה על הכפר העקור סוחמאתא - עקירת כרם זית שלם". בגילוי הדעת נכתבו הדברים הבאים:-

"בשבוע האחרון נעקר כרם זיתים בשטח המכונה "אלמלאחה" בדרום הכפר סוחמאתא. שטח זה היה, לפני הפקעתו, בבעלות משפחת סלים סמעאן. גילו של הכרם 80 שנה, משפחת סלים נטעה אותו והשקתה את השתילים הרכים בזיעת אפיה ודמעות עיניה. אחרי נכבת פלסטין, שכחלק ממנה נפגעה גם סוחמאתא, הפקיעו המוסדות הציוניים את כלל אדמות סוחמאתא, כפי שקרה למאות ישובים אחרים שנהרסו. אנו מטילים על ממשלת ישראל הגזענית, אשר אנסה את האדמה ומתייחסת אליה כאילו אין לה בעלים לגיטימיים, את האחריות לכך שאחד מהמתנחלים בהתנחלות "חוסן" שהוקמה בעמק סוחמאתא עקר כרם זיתים שלם והעביר את העצים למקום אחר. אנו מגנים בתוקף את עקירת עצי הזית ורואים בה פגיעה חמורה בזכותם של בני סוחמאתא המקוריים לרכושם, אדמתם ועצי הזית שלהם, ודורשים מהמשפחה שהשתלטה על כרם הזיתים ועקרה אותו לחזור ולשתול את העצים במקומם, ולעזוב מיד את הכרם. כמו כן אנו מטילים על המדינה ומוסדותיה את האחריות להרס רכושם של העקורים והפליטים במולדתם שאין להם מולדת מלבדה.

® All Rights Reserved, ABNAA' SUHMATA Association
  Best experienced using MS Internet Explorer 6.0, Screen is optimised for viewing at 800 x 600