דף הבית
אודות העמותה
זכות השיבה
אודות הכפר
פעילויות
עדויות
תרבות ואמנות
מאמרים
סרטים
תמונות
ספר אורחים
צור קשר
ערבית
English

אין תחליף לך, מולדתי

תושבי סוחמאתא היקרים

בשלישי למאי שנה זו, חל יום הזיכרון ה-58 לנכבה של עמנו הערבי הפלסטיני, אשר נאבק בגבורה נדירה במשך שנים רבות, והקריב קורבנות עצומים בכדי להשיב את זכותו ההיסטורית והלגיטימית למולדתו. הציונות ותומכיה בעולם מתנכרים עד היום הזה לזכות קדושה זו, תוך רמיסת האמנות הבינלאומיות והחלטות האו"ם המבטיחות לעם הפלסטיני זכות לחרות ועצמאות, זכות שיבה לאדמתו והזכות לבעלות על רכושו בעריו ובכפריו. הם מפעילים כלפי העם הפלסטיני את כל סוגי הדיכוי - סגר ומצור, הרג הרעבה והרס - מאחר והעם הפלסטיני מתנגד לכיבוש ולחיי דיכוי תמידי, ונאבק בגבורה, כשהוא דבק בכבודו ובאהבתו למולדת.

אחינו,
סוחמאתא, כאחיותיה מהכפרים העקורים, נמחקה מהיסוד, אך לא יכלו למחוק אותה מתוכנו... היא חיה בלבבותינו ומוחותינו, אנו עפים אליה כל יום, נישאים על כנפי הגעגועים, אנו דבקים בזכותנו לשוב אליה, כולנו - עקורים במולדת ופליטים בגולה.
המדיניות הגזענית ושאיפות ההתרחבות על חשבון האדמות אשר נגזלו מאיתנו, עיבוי ההתנחלויות הבנויות עליהן ומניעתנו מתחזוק המקומות הקדושים לנו, מעירה בנו זעם. כל גרגר עפר בכפרנו האהוב מכיר את בניו האמיתיים, דבקותנו באדמת כפרנו הספוגה בזיעת אבותינו וסבינו, גדולה מכל מה שיוכלו לתאר לעצמם.

אנשינו היקרים בגולה גאים בחלון המאפשר את הקשר בינינו, והפעילויות שאנו מקיימים ממלאות את ליבם בשמחה ותקווה, ומאפשרות להם להביט בעיני ליבם ורוחם, מעבר לגבול, אל סוחמאתא. אנו פונים אליכם, אהובינו, וקוראים לכם לחזק את הקשר עם העמותה, לחזק אותנו בכדי שנוכל להמשיך ביחד במסע הארוך בדרך השיבה.

 • כן לשיבת כל העקורים והפליטים
 • נשמור על זכותנו ונעודד את תרבות השיבה בין כל בני סוחמאתא
  סוף אפריל,

  עמותת בני סוחמאתא
  ** ביום הזיכרון הזה, יום ד' 3.5.2006, בשעה 11:00 לפנה"צ, נאסף כולנו - מבוגרים וטף, בני הכפר ותומכיהם, בשכונה המערבית של סוחמאתא


 • ® All Rights Reserved, ABNAA' SUHMATA Association
    Best experienced using MS Internet Explorer 6.0, Screen is optimised for viewing at 800 x 600